Proje

Projenin Ardındaki Motivasyon

 

Topluluk enerjisi veya topluluk sahipliğinde enerji kavramı, düşük karbonlu bir topluma ve fosil yakıtsız bir sisteme başarılı ve maliyet açısından uygun bir şekilde geçiş için büyük önem taşıyacaktır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak yönünde iddialı hedefler koyan Avrupa Birliği (AB), enerji ve çevre hedeflerine ulaşmak için gereken 5 ana unsurdan birinin, vatandaşların yetkilendirilmesi olduğunu işaret ediyor. Bu bağlamda topluluk enerjisi, tüm Avrupa’da enerji tedariki konusunda gittikçe büyüyen bir harekettir. Ancak Türkiye’de topluluk enerjisi kavramı ve sayısız avantajları henüz tam olarak bilinmiyor.

 

Türkiye’de güneş, jeotermal ve biyokütle enerjisi potansiyeli çok büyük olmasına rağmen, ülkede üretilen enerjinin sadece %4’ü bu kaynaklardan elde ediliyor. Türkiye’deki enerji üretiminin %80’i fosil yakıtlara dayanıyor ve bunun da %90’ı ithal ediliyor. Geri kalan %16 ise hidroelektrik santrallerinde üretiliyor. Enerji, büyük şirketler tarafından merkezi olarak üretilip dağıtılıyor ve vatandaşların enerji kaynakları ve fiyatları üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor.

 

Topluluk enerjisi, toplumlara şu fırsatları sunuyor: 1) Yerel enerji sistemlerini demokratik bir şekilde şekillendirmek, 2) Enerji faturalarını düşürmek, 3) Yerel kalkınmayı desteklemek, 4) Sürdürülebilir enerji çözümleri için yerel halkın onayını ve desteğini almak, 5) Fosil yakıtsız bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak.

 

Projenin Amaçları

 

  1. Topluluk enerjisinin ilkelerinin, Türkiye’deki yerel topluluklar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi.
  1. Türkiye’deki topluluk içinde rol alan aktörleri güçlendirerek, kendi yerel toplulukları içinde topluluk enerjisi projelerini başlatmalarını ve uygulamalarını sağlamak.

 

Hedef Toplantı için Strateji

 

Proje, topluluk enerjisi hakkında ve topluluk sahipliğindeki bir enerji tesisinin başlama, yapılma ve işletilme süreciyle ilgili tüm gerekli bilgiyi sağlayacak. Tüm bu bilgiler web sayfasında ve çeşitli faaliyetlerde bir araya getirilecek ve sunulacak:

  • Türkiye’deki 4 ilde 4 çalıştay yapılacak: Çanakkale, Burdur, Van ve Diyarbakır
  • Danimarka’ya çalışma gezisi
  • İstanbul’da seminer