Topluluk Enerjisine Örnekler

Dünyadan Hikayeler

 

Avusturya’dan İlham Verici Hikaye

 

1

Topluluk yenilenebilir enerji girişimi Windkraft Simonsfeld hayatına 1995’te başladı. 107 yerel vatandaşın çabalarıyla, tek bir amacı olan bu proje gittikçe yaygınlaştı: topluluk sahipliğinde, yeşil enerji üreten bir “enerji geçişi”ni teşvik etmek.

Bugün Windkraft Simonsfeld Avusturya’da 68 (toplam 136 MW) ve Bulgaristan’da 2 rüzgar enerjisi istasyonuna sahip. Girişim, 1.600’den fazla hissedarı olan bir anonim şirkete dönüştü. Hisseler borsada yer almak yerine bir çevrimiçi platformdan günde 24 saat alınıp satılabiliyor. Bu önlemler, enerji üretimini onu tüketen vatandaşların eline bırakarak herkes için daha yeşil bir gelecek yaratılmasına yardımcı olmaktadır.

 

Belçika’dan İlham Verici Hikaye

 

2

Ecopower, Belçika’daki bir yenilenebilir enerji kooperatifidir (REScoop). Ecopower hikayesinin kökleri, su değirmeninin, bir ortak barınma projesinin parçası haline getirildiği 1985 tarihine uzanır. Bu girişimi takiben, vatandaşın enerji üretmesi fikri gelişti ve 1991’de Ecopower’ın kurulmasıyla neticelendi.

Bugün kooperatif, Flandre elektrik piyasasında faaliyet gösteren bir enerji üreticisi ve tedarikçisidir. 23 personele sahip başarılı bir kooperatif şirketi olan Ecopower yaklaşık 50.000 vatandaşa kendi enerji üretimini ve tedariğini kendi eline alma ve enerji geçişine dahil olma fırsatı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.ecopower.be/

E-posta: info@ecopower.be

 

Bulgaristan’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

3

Sofya’daki bir apartman bloğunun ev sahipleri birliği, bir çatı tipi güneş enerjisi donanımı kurmak için bir araya geldi. 3 yıllık bir planlamanın ardından bugün tüm 117 hane de 28,2 kWp kapasiteye sahip bu gerçek anlamıyla topluluk enerjisi projesine kaydolmuş durumdadır.

Bulgaristan’da türünün ilk örneği olan projenin yılda 35 MWh elektrik üretmesi bekleniyor; bu, binanın tüketiminin %5-7’sine eşit.

Bu kurulumdan elde edilecek gelir, binanın ve etrafının bakımı gibi yerel çapta yeniden yatırıma harcanıyor.

Daha fazla bilgi için:

E-posta: info@zazemiata.org

 

Çek Cumhuriyeti, Brno’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

4

2001 ve 2006 arasında projenin ilk aşaması tamamlandı ve 384 dairenin yalıtımı başarıyla yapıldı. Bunu, 2010’de 672 daire daha izledi. Elde edilen sonuçlar inanılmaz: yıllık enerji tüketimi ortalaması yalıtımdan sonra %80 oranında düştü ve bu, sadece topluluk halinde yapılan kolektif faaliyetle mümkün oldu.

Yerel kaynaklara odaklanarak kendine yetme

Kněžice’nin enerji bağımsızlığı arayışı 2000 yılında topluluğun yeni bir master imar planı hazırlamasıyla başladı ve uzun vadeli bir gelişim stratejisi benimsenmesine kararı verildi.

Fonların sadece nispeten küçük, geçici onarımlara ve iyileştirme çalışmalarına harcanması yerine, hibeler ve kamu sübvansiyonları köy çapında bir ısıtma sistemi için bir biyo-kütle enerji tesisine yatırılacak. Bu yatırımın sadece ısı üretmekle kalmayacağını ayrıca yerel belediye için kazanç sağlayacağını ve dolayısıyla kırsal topluluğa uzun vadeli bir ekonomik gelişim getireceğini de öngörüyorlar.

“Biyo-kütle tesisi, çiftçinin mantığına ve düşünce biçimine gayet iyi uyuyor” diye beliriyor Milan Kazda. “Çiftçiler, organik malzeme üretirler, belediye onlardan bunu satın alır, üretilen ısı sakimlere satılır ve köyde genel bir mali akış sağlanır. Bunda devrimsel olan bir şey yok; bu, tarihsel olarak her zaman burada var olmuş olan, standart bir ‘yerel olarak kendine yetme’ durumudur. Biz sadece köklerimize dönmek istedik.”

Hepsi, biyo-kütle tesisiyle sınırlı değil. Planlar çizilirken, sübvansiyonların yeni bir merkezi ısınma sistemi kurmaya yetmeyeceği anlaşıldı. Ardından, köy sakilerinden biri olan Blanka Soukupová bir biyo-gaz enerji tesisi kurmayı teklif etti.

Kněžice’deki biyo-gaz tesisi

Resim: Ondřej Pašek

 

Danimarka’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

5

2010 yılından beri topluluk tarafından çalıştırılan bir rüzgar çiftliği, Danimarka’nın batı kıyısındaki bir balıkçı topluluğu olan Hvide Sande’de başarıyla faaliyetine devam ediyor. Topluluk sahipliğinde olan bu proje Hvide Sande’de ve civar bölgelerde yaşayan yaklaşık 400 hissedara sahip.

Üretilen enerji beklentilerin üzerine çıktı: Ocak 2012’de üç rüzgar türbini, deniz üstü rüzgar çiftlikleri kadar enerji tedarik etti. Elde edilmesi beklenen gelir, bölge için büyük önem taşıyan limanın modernizasyonu ve geliştirilmesi için kullanılacak.

 

Finlandiya’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

6

Finlandiya, Güney Karelia’da vatandaşlar enerji üretimine bir mahalle havası getirdi. 2013’te yerel bir grup güneş enerjisi ekipmanı için ortak bir sipariş verdi. Bilgiyi paylaşarak ve birbirlerine yardım ederek, 100 kWp pik kapasiteye sahip 21 güneş enerjisi tesisatı kurdular. Sonraki 30 yıl içinde 2.000 MWh üretilmesi ve yaklaşık 7.000 ton CO2 salımının engellenmesi planlanıyor.

 

Deneyim ve bilgi paylaşımı güneş enerjisi projelerinin başlamasına yardımcı oldu ancak topluluk sahipliğinin faydaları henüz keşfedilmedi. Bu tür girişimleri, topluluk sahipliğinde projelere dönüştürmek için yardım edilebilse neler olacağını hayal edebilirsiniz.

E-posta: leenakontinen@gmaiĺ.com

 

Almanya’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

7

2007’den beri bir vatandaşın rüzgar parkı, kuzey Almanya’da Schleswig Holstein etrafındaki yerel topluluklardan üç yüz kişiyi bir araya getirdi. Kendi doğal kaynaklarını kendi avantajları için kullanma arzusuyla bir araya gelen bu kişiler istihdam yaratmayı ve topluluklarına temiz, yenilenebilir enerji sağlamayı başardılar.

Hissedarlar (yerel köylüler ve çiftçiler) rüzgar parkının işletilmesinden ve yönetiminden kolektif olarak sorumlular. Park 7 türbinle ve 27,5 MW kapasiteyle bölgedeki 18.750 haneye yetecek enerjiyi üretebiliyor.

Daha fazla bilgi için: www.windpark-ellhoeft.de

E-posta: reinhard.christiansen@gmx.de

 

Yunanistan’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

8

Orta Yunanistan’daki Lamia, AgroEnergy enerji projesine ev sahipliği yapıyor. Bu kooperatif kuruluşu, yerel biyo-kütleden elde ettikleri enerjiyi hem üreten hem de tüketen hissedarlardan meydana geliyor. Proje ayrıca iklim değişikliğiyle ve enerji yoksulluğuyla da mücadele ediyor ve yerel halk için istihdam yaratıyor.

Hissedarlar sadece, başka türlü daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılamayacak olan yerel biyo-kütleyi kullanarak, yüksek biyo-kütle potansiyelinden en iyi şekilde faydalanıyorlar. Örneğin çiftlik binaları kış aylarında, kolektif mülkiyete sahip pelet tesisi tarafından üretilen yakıt peletleri ile ısıtılıyor.

Yunanistan’da bir topluluk enerjisi projesi başlatmak için mükemmel bir zaman.

Daha fazla bilgi için: www.agroenergy.coop

 

Macaristan’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

9

Macaristan Nyíregyháza’da 500 hanelik bir topluluk becerilerini ve deneyimlerini paylaşarak yeni enerji verimli evler inşa ettiler. Enerji açısından son derece verimli olan saman balyalarından yapılan evler iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı oluyor ve enerji faturalarını düşürüyor.

2015 sonu itibariyle Enerji ve Çevre Derneğinin ve bir mimar ekibinin yardımıyla topluluk  bölgedeki 1.000 yeni evi tamamlamayı planladı. Çevreyle ilgili ve geleneksel bilgilerin bir araya getirilmesi sayesinde mümkün olan bu girişim, topluluğun ortak faaliyeti aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmayı ve enerji bağımsızlığını destekliyor.

 

İrlanda’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

11

Templederry, şebekeye topluluk sahipliğinde rüzgar enerjisi tedarik eden, İrlanda’nın ilk topluluk rüzgar çiftliğine ev sahipliği yapıyor. İki rüzgar türbinine sahip olan proje, Templederry halkı tarafından yürütülüyor. 32 hissedarın hepsi yerel olarak ikamet ediyor ve çiftçilerden, öğrencilerden, emeklilerden ve ruhban sınıfı üyelerinden meydana geliyor.

Proje, 3.500 eve yeşil elektrik sağlamaya yetecek enerji üretiyor.

Bu, Avrupa’daki binlerce topluluk enerjisi projesinden sadece bir tanesi.

E-posta:info@tea.ie

 

İtalya’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

12

Alpler uzun bir kooperatif enerji üretimi geçmişine sahip ve Güney Tirol da bu geleneğe dahil. Prad am Stilfserjoch’da ilk hidroelektrik enerji istasyonu kooperatifi şebekeye 1952’de bağlandı.

Vinschgau’deki (resim) topluluk elektrik ve ısıyı üretmek için dört hidroelektrik enerji istasyonu, bir fotovoltaik istasyonu ve iki yerel biyo-kütle tesisi kullanıyor. Prad’daki kooperatifin bin üyesi yerel bölgesel ısıtma ağının sahipleri. Burada enerji, yerel vatandaşlar tarafından üretilen ve tüketilen bir kamu malı.

Hollanda, De Windvogel’den İlham Verici Bir Hikaye

 

13

De Windvogel, yenilenebilir enerji üreten bir yenilenebilir enerji kooperatifidir. Resimdeki türbin, kooperatifin Amsterdam yakınında bulunan Enercon imalatı rüzgar türbinlerinden biri (de Amstelvogel).

De Windvogel, 1991’de faaliyete başladı ve kolektif olarak altı rüzgar türbinine ve iki solar sahaya sahip olan ve 3.000’den fazla üyesi bulunan bir kuruluş haline geldi. Ürettiği elektrik, üyeleri tarafından kullanılıyor.

De Windvogel artık REScoopNL adı altında Hollanda’daki 21 yenilenebilir enerji kooperatifiyle (REScoop) beraber çalışıyor. Hep birlikte 13.000 üyeye ve 52 MW kurulu kapasiteye sahipler. Beraber Hollanda’daki topluluk sahipliğindeki enerjinin çoğalması için çalışıyorlar.

 

Portekiz’den İlham Verici Bir Hikaye

 

14

2013’te Portekiz’de kurulan Coopérnico, yerel topluluk yararı için güneş enerjisi üreten bir yenilenebilir enerji kooperatifidir. 80’den fazla vatandaş, 114 kW kurulu kapasiteye sahip 4 fotovoltaik (PV) projesinin finansmanına yardımcı oldu.

Coopérnico’nun projeleri, yeşil enerjinin yanı sıra sosyal kalkınmaya da katkıda bulunuyor. Kooperatif, sosyal yönden duyarlı kurumların çatılarını PV projeleri için kiralayarak onlara ekstra gelir sağlıyor. Kooperatif kira kontratının sonunda güneş enerjisi tertibatını ev sahibi kurumlara ücretsiz olarak sunuyor.

Daha fazla bilgi için: www.coopernico.org

E-posta: coopernico@coopernico.org

 

Slovakya’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

15

Orta Slovakya’da Bystricko Bioenergy projesi yerel binalara ucuz, yenilenebilir ısı enerjisi götürüyor ve topluluğun ilişkilerini güçlendiriyor.

2005’in başında kömür yakan belediye binaları, yerel kaynaklardan elde diken atık ağaç yongasıyla çalışacak şekilde dönüştürüldü. Bugün, 8 köydeki 43 bina, yerel olarak çalıştırılan ve yerel halkın sahipliğinde olan yerel bir yenilenebilir kaynak kullanılarak ısıtılıyor.

Bu değişimi yapan belediyeler enerji maliyetlerinden tasarruf ediyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor. Bu tasarruflar (kömüre dayalı ısıtmaya kıyasla %67) yerel yetkililerin ayrıca yerel kalkınmaya daha fazla yatırım yapabilmeleri anlamına da geliyor.

 

İspanya’dan İlham Verici Bir Hikaye

 

16

2004’te Palencia, La Serna yerel konseyi, yerel topluluğa su pompalayan ve su dağıtımı sağlayan 450 kW’lık bir fotovoltaik kurulum yatırımı yaptı. Bu proje sosyal, çevresel ve ekonomik bir başarıydı. O dönemdeki ulusal politikalar topluluk enerjisi projeleri için avantajlıydı. Belediye başkanı yerel halkın projede hissedar olması için teşvik etti ve 90 kişi para yatırdı.

2010’da İspanya Hükümeti politikasını değiştirdi ve yerel yatırımcılar artık enerji üretimi için aldıklarından daha fazla parayı bankaya geri ödemek zorunda kalıyor. Bugün bu durum tüm İspanya’ya yansıyor ve 50.000’den fazla aile ve çiftçi mali koşulların değişmesinden etkileniyor.

 

İngiltere’den İlham Verici Bir Hikaye

 

17

Eigg adası, dünyanın ilk tamamen yenilenebilir enerjiye dayanan enerji şebekesine ev sahipliği yapıyor. 2008’te Eigg Electric faaliyete geçene kadar ada sakinleri büyük ölçüde, anakaradan gemiyle getirilen pahalı fosil yakıtları kullanıyordu. Ada sakinleri gece gündüz güvenilir elektrik erişimi planladı ve bunu gerçeğe dönüştürdü.

Adadaki haneler ve şirketler, üç kaynaktan üretilen enerjiye bir yeraltı kablosuyla bağlılar: hidroelektrik, rüzgar ve güneş. 24 saate kadar elektrik sağlayabilen bir pil bankası tedarik ve talebi düzenlemeye yardımcı oluyor ve yedek olarak iki dizel jeneratör kullanılıyor.

Yeşil enerji devrimine katılmak için çok uygun bir zaman.

Daha fazla bilgi için:

E-posta: aschiffer@foe-scotland.org.uk

 

Kaynak: http://www.communitypower.eu/en/inspiring-stories.html

Yenilenebilir Enerji Tesis Haritaları

 

Amerika’da toplum sahipliğinde ve desteğinde ki yenilenebilir enerji tesisleri.

İlgili Link: https://ilsr.org/community-power-map/

qip-shot-screen-014

 

Danimarka’da bölgesel ısıtma için sıcak su sağlayan yenilenebilir enerji tesisleri.

İlgili Link: http://solarheatdata.eu/

qip-shot-screen-016