Kaynaklar

Güneş Enerjisi

 

Güneş ışığı, ısı veya elektrik için en büyük temiz enerji kaynağımız. Güneş enerjisi teknolojileri güneş termal elektriği ve güneş fotovoltaikleri içerir. JRC’nin çalışmaları şunlara odaklanır:

  • fotovoltaikler için adil ve şeffaf bir AB pazarı olmasını sağlamak ve inovatif teknolojik çözümleri desteklemek,
  • endüstrinin ve pazarın gelişimini AB yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için bu sektörün katkısını değerlendirmek.

İlgili bağlantı: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/renewable-energy

 

Biyo-enerji ve biyo-yakıtlar

 

Biyoenerji, Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin belirlediği hedeflere (2020 itibarıyla toplam AB tüketiminin %20’sinin yenilenebilir enerjiden karşılanması) ulaşılmasında çok önemli bir katkıya sahiptir ve bu nedenle diğer düşük karbonlu enerji alternatiflerini tamamlar. Avrupa Komisyonu ayrıca ulaşım sektörünün nihai enerji tüketiminin %10’unun 2020 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini önermektedir. Biyo-yakıtların bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İlgili bağlantı: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/biofuels-and-bioenergy

 

Rüzgar Enerjisi

 

Rüzgar enerjisi teknolojileri, rüzgar enerjisini elektrik üretmek, akü şarj etmek, su pompalamak ve tahıl öğütmek gibi pratik amaçlarla kullanmaktadır. Rüzgar enerjisi, güneşin atmosferdeki eşit olmayan sıcaklığının, yerkürenin düzensiz yüzeylerinin (dağlar ve vadiler) ve gezegenin güneş etrafındaki dönüşünün sonucunda ortaya çıkar ve tüm bunlar bir araya gelerek rüzgarı yaratır.

İlgili bağlantı: http://energy.gov/eere/energybasics/articles/wind-energy-technology-basics

 

Jeotermal Enerji

 

Jeotermal enerjiden, yani yerküreden gelen ısıdan faydalanmak için pek çok teknoloji geliştirildi. Bu ısı farklı kaynaklardan elde edilebilir: yerkürenin derinliklerinde yer alan ve sondaj ile ulaşılan sıcak su veya buhar rezervuarları; yerkürenin yüzeyine yakın konumda ve dünyanın yüzeyine yakın derinliklerde yer alan ve 10-15°C’lik nispeten sürekli bir sıcaklığı koruyan jeotermal rezervuarları.

İlgili bağlantı: http://www.nrel.gov/workingwithus/re-geothermal.html

 

Okyanus

 

Okyanuslar yeryüzü yüzeyinin %70’inden fazlasını kaplar. Dünyanın en büyük güneş enerjisi kolektörleri olarak okyanuslar güneşten aldıkları ısı enerjisini içerir ve dalgalardan ve gelgitlerden kaynaklanan mekanik enerjiyi üretir. Güneş tüm okyanus faaliyetlerini etkilese de gelgitler esas olarak ayın yerçekimi gücünden ve okyanustaki dalgalar da rüzgardan kaynaklanır.

İlgili bağlantı: http://energy.gov/eere/energybasics/articles/ocean-energy-technology-basics