Enerji İstatistikleri

ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

 

Enerji istatistiklerini IRENA ve Alman Enerji Geçişi’nin internet sitesinde bulabilirsiniz.

İlgili bağlantılar;

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/

http://energytransition.de/2014/12/infographs/

 

Enerji verimliliği

 

Enerjinin son kullanıcılar tarafından tüketimindeki verimliliği geliştirmek Avrupa Birliği’nin enerji politikasının ana konusudur. Enerji verimliliği, CO2 salımını azaltmanın, enerji güvenliğine katkıda bulunmanın, yeni iş alanları yaratmanın ve Avrupa organizasyonunu daha rekabetçi hale getirmenin en hızlı ve uygun maliyetli yöntemidir.

Enerji verimliliği AB’nin, “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için Avrupa 2020 Stratejisi”nin merkezinde yer alır. Enerji verimliliği, enerji tedariki güvenliğini sağlamanın ve sera gazları salımını ve diğer kirleticileri azaltmanın en uygun maliyetli yöntemlerinden biridir. Enerji verimliliği pek çok açıdan Avrupa’nın en büyük enerji kaynağı olarak görülebilir. Bu nedenle AB kendine, birincil enerji tüketiminde tahminlere kıyasla %20 oranında tasarruf yapmak için 2020 hedefi koydu ve bu hedef, Avrupa Komisyonu Enerji 2020 Tebliğinde, uzun vadeli enerji ve iklim hedeflerimize ulaşma yönündeki temel bir adım olarak tanımlandı.

 

İlgili bağlantı: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/energy-efficiency