Teknolojiler

TEKNOLOJİ

 

Hidrojen

 

Hidrojen, enerjiyi çok geniş bir kullanılabilirlik içinde depolayabilir ve nakledebilir ve gelecekteki uygulamalar için en çok ümit vadeden alternatif yakıtlardan biridir. Kirliliğe neden olmayan, karbon dioksit emisyonu bulunmayan bir şekilde üretilebilir ve azalan petrol rezervlerine bağımlılığı azaltabilir. Ancak hidrojenden, konvansiyonel fosil yakıtlarla aynı şekilde faydalanabilmek için ciddi bir gelişim gereklidir. Hidrojen aynı zamanda düzgün bir şekilde ele alınması gereken bazı tehlikelere de sahiptir ve güvenli bir şekilde kullanıldığından ve depolandığından emin olunması gerekir. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, demonstrasyonu, uygulamayı ve standartlaşmayı içeren uyumlu ve koordineli bir Avrupa stratejisi gereklidir.

İlgili bağlantı: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/hydrogen-and-fuel-cells

 

Fotovoltaikler

 

Fotovoltaik elektrik, maliyet azaltımı ve verimliliği açısından en geniş kapsama sahip olan yenilenebilir enerji teknolojisidir. AB’nin düşük karbonlu enerji sistemi hedeflerine ulaşmada önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

İlgili bağlantı: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/photovoltaics

 

Konsantre Güneş Enerjisi

 

Konsantre güneş enerjisi (CSP) teknolojileri, güneş ışınlarını yoğunlaştırarak bir ortamı (genellikle sıvı veya gaz) ısıtır ve ardından bu ortam bir ısı motoru işleminde (buhar veya gaz türbini) kullanılarak bir elektrikli jeneratör çalıştırılır. CSP güneş ışınımının sadece ışın bileşenini (direkt normal ışınım) kullanır ve bu nedenle maksimum faydası sınırlı bir coğrafi menzille kısıtlı olma eğilimindedir.

Mevcut olan diğer tüm elektrik üretme yolları gibi CSP de sonuç olarak bir sıvının ısıtılmasını içerir. Dört ana CSP teknolojisi vardır: parabolik oluklar (PT), merkezi alıcılara sahip güneş kuleleri (CR), lineer Fresnel reflektörleri (LF) ve parabolik çanaklar (PD), bunların hepsi çeşitli gelişim aşamalarındadır.

İlgili bağlantı: https://setis.ec.europa.eu/technologies/concentrated-solar-power

 

Tidal Energy

 

En eski okyanus enerjisi teknolojilerinden bazıları gelgit enerjisini kullanır. Tüm kıyı bölgeleri, 24 saatten biraz uzun bir süre içinde iki yüksek gelgit ve iki açak gelgit yaşar. Bu gelgit farkları elektriğe dönüşür, yüksek ve alçak gelgitler 16 fitten (veya en azından 5 metreden) fazla olmalıdır. Ancak yeryüzünde bu boyutta gelgit aralıklarına sahip sadece yaklaşık 40 alan bulunmaktadır.

İlgili bağlantı: http://energy.gov/eere/energybasics/articles/tidal-energy-basics